Meet the team

Maitreya Dimri

Maitreya Dimri

Organizer
Sanshrut Khanna

Sanshrut Khanna

Curator
Malvika Adukia

Malvika Adukia

Curator
Aishwarya Sridhar

Aishwarya Sridhar

Curator
Jehan Sadri

Jehan Sadri

Curator
Pranjali Morchhale

Pranjali Morchhale

Curator
Sakshi Jani

Sakshi Jani

Curator
Smit Khaneja

Smit Khaneja

Marketing and Finance
Sachi Mathur

Sachi Mathur

Marketing
Kanupriya Puri

Kanupriya Puri

Marketing
Faiz Khan

Faiz Khan

Marketing
Anmol Bajaj

Anmol Bajaj

Marketing
Nikhil Kulhari

Nikhil Kulhari

Marketing
Ranjit R Menon

Ranjit R Menon

Design and Video Production
Manoj Varma

Manoj Varma

Design and Video Production
Apoorv Sharma

Apoorv Sharma

Design and Video Production
Priyanka Pimpale

Priyanka Pimpale

Brand Communications
Vedant Borkar

Vedant Borkar

Brand Communications
Aakriti Mehra

Aakriti Mehra

Brand Communications
Harshit Tiwari

Harshit Tiwari

Logistics and Finance
Dheeraj Chadha

Dheeraj Chadha

Logistics and Finance
Karn Vishwanath Upadhyaya

Karn Vishwanath Upadhyaya

Logistics and Finance